Jignesh Dada Age, Height, Biography

જીગ્નેશ દાદા હવે દરેક ગુજરાતીના દિલમાં રાજ કરે છે. તેમનો લાઈવ પ્રોગ્રામ લક્ષ્ય ટીવી પર આવે છે . તેમના ભજન ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યા છે. દરેકને તેમનો કાર્યક્રમ ખૂબ જ પસંદ છે. તેમનો લાઈવ…